Τζάκια Supra

Τζάκια Supra

SUPRA 2

Κατηγορία: Τζάκια Supra

Απόδοση:

77.5 %

Ύψος:

720 mm

Βάθος:

420 mm

Μήκος:                                                    

670mm

Ονομαστική Ισχύς:                                   

 10kW

SUPRA 1

Κατηγορία: Τζάκια Supra

Απόδοση:

73 %

Ύψος:

1740/1800 mm

Βάθος:

620 mm

Μήκος:

970 mm

Ονομαστική Ισχύς:                                                                     

13 kW