Τζάκια Flamingo Νερού

Τζάκια Flamingo Νερού

TEXNIKEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ

AQUAFLAM25

Ονομαστική  Ισχύς εξόδου : 25kW

Εύρος Ισχύος εξόδου : 21 - 30 kW

Απόδοση Ισχύος Νερού : 21 kW

Απόδοση : 78%

Flue : 180mm

Θέρμανση : 420 – 600 m3/hour

COemissions (at 13% O2) : 0,108 %

Μέση θερμοκρασία αέρα καύσης : 278 0C

Όγκος Θερμοεναλλάκτη : 36 lt

Μήκος Καύσιμου Ξύλου :  55 cm

STRAIGHT

Βάρος:   170 kg

Διαστάσεις (εκ) :   510 x380 mm

PANORAMA

Βάρος:   175 kg

Διαστάσεις (εκ) :   570 x 410 mmR462

PRISM

Βάρος:   175kg

Διαστάσεις (εκ) :   110/  379,2/ 110mm

TEXNIKEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ

AQUAFLAM17

Ονομαστική  Ισχύς εξόδου : 17kW

Εύρος Ισχύος εξόδου : 13 - 21 kW

Απόδοση Ισχύος Νερού : 14 kW

Απόδοση : 79%

Flue : 180mm

Θέρμανση : 260 – 420 m3/hour

COemissions (at 13% O2) : 0,106 %

Μέση θερμοκρασία αέρα καύσης : 255 0C

Όγκος Θερμοεναλλάκτη : 32 lt

Μήκος Καύσιμου Ξύλου :  45 cm

STRAIGHT

Βάρος:   150 kg

Διαστάσεις (εκ) :   410 x380 mm

PANORAMA

Βάρος:   155 kg

Διαστάσεις (εκ) :   480 x 410 mmR340

PRISM

Βάρος:   155 kg

Διαστάσεις (εκ) :   115 / 275 / 115 mm

TEXNIKEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ

AQUAFLAM 12

Ονομαστική  Ισχύς εξόδου : 12kW

Εύρος Ισχύος εξόδου : 8 -16 kW

Απόδοση Ισχύος Νερού : 10 kW

Απόδοση : 80%

Flue : 160mm

Θέρμανση : 160 – 320 m3/hour

COemissions (at 13% O2) : 0,105 %

Μέση θερμοκρασία αέρα καύσης : 235 0C

Όγκος Θερμοεναλλάκτη : 27lt

Μήκος Καύσιμου Ξύλου :  35 cm

STRAIGHT

Βάρος:   125 kg

Διαστάσεις (εκ) :   300 x 430 mm

PANORAMA

Βάρος:   130 kg

Διαστάσεις (εκ) :   360 x 450 mmR340

PRISM

Βάρος:   130 kg

Διαστάσεις (εκ) :   70 / 244 / 70 mm

TEXNIKEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ

AQUAFLAM 7

Ονομαστική  Ισχύς εξόδου : 7 kW

Εύρος Ισχύος εξόδου : 3-10 kW

Απόδοση Ισχύος Νερού : 5 kW

Απόδοση : 80%

Flue : 160mm

Θέρμανση : 60 – 200 m3/hour

CO emissions (at 13% O2) : 0,105 %

Μέση θερμοκρασία αέρα καύσης : 235 0C

Όγκος Θερμοεναλλάκτη : 22 lt

Μήκος Καύσιμου Ξύλου :  35 cm

STRAIGHT

Βάρος:   115 kg

Διαστάσεις (εκ) :   300 x 430 mm

PANORAMA

Βάρος:   120 kg

Διαστάσεις (εκ) :   360 x 450 mm R340

PRISM

Βάρος:   120 kg

Διαστάσεις (εκ) :   70 / 244 / 70 mm