Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας του Απορρήτου που εφαρμόζει η tzakiakoutsouflianos.gr

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Στις φωτογραφίες των προϊόντων μπορεί να υπάρχουν διάφορα έξτρα

Τα προϊόντα που παραλαμβάνετε μπορεί να έχουν διαφορά από τις φωτογραφίες.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης του μοντέλου που έχετε παραγγείλει σας στέλνουμε το επόμενο καλύτερο που υπάρχει.